Archiwum numerów

4/2021

W numerze

O propozycji filozofii kultury zakorzenionej w pryncypiach realizmu metafizycznego. Rozmowa z księdzem Janem Sochoniem.


Nie należy się bać filozofii. Recenzja Ekspresem z Sokratesem Erica Weinera.


O miłości, która liczy się ze śmiercią i o porachunkach z Miłoszem. Poezje zebrane i Notatnik Anny Kamieńskiej.


Warto też żyć czasem nieeschatologicznym. O Wędrowcu Dariusza Bitnera.


W oczekiwaniu na nowy ład międzynarodowy. Między wielkością a zanikiem Bartłomieja Radziejewskiego. Zobacz cały spis treści
2/2021

W numerze

Konieczna jest fundamentalna afirmacja. Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem.


Historia polskich Tatarów ze szwów sporządzona. O książce U nas każdy jest prorokiem Bartosza Panka.


Dom pisarzy w czasach zarazy Tomasza Jastruna – próba rekonstrukcji akcesu do nowej wiary.


Krytyk nieuroczysty. Omówienie Dziejów literatury pozbawionej sankcji, zbioru tekstów krytycznoliterackich Andrzeja Kijowskiego.


Królestwo anarchii Jacka Kordela i Długi kulturkampf Grzegorza Kucharczyka – nowa seria NCK „Wojny Kulturowe przeciw Polsce”.
W roku 2021 „Nowe Książki” będą dostępne również w wersji na czytniki (EPUB i MOBI). Zobacz cały spis treści