W numerze

Powieść historyczna to nie jest literatura non-fiction. Rozmowa z Wojciechem Kudybą.

Powieść „poza” i „pomiędzy”. Poza mapą. O „Nadberezyńcach” Floriana Czarnyszewicza omawia Danuta Ulicka.

Kiedy wakacje sprzed dwóch lat są aktualniejsze od obecnych.
O Fajerwerkach nad otuliną Łukasza Nicpana pisze Tomasz Mizerkiewicz.

Historia miłości do miasteczka. Wielopolis Jarosława Petrowicza recenzuje Dariusz Pachocki.

Czym są Nowe Książki?

„Nowe Książki” - miesięcznik, pismo krytyki literackiej i naukowej istniejące od 1949 roku.

O wydawcy

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury, powołaną przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Poznaj nas