W numerze

Rozmowa z Danutą Ulicką o wydobywaniu polskiego literaturoznawstwa z cienia.


Ukryty za swoją legendą. Recenzja Hłaski Radosława Młynarczyka.


Misterium i maniery
Flannery O'Connor, czyli o pisarce z amerykańskiego Południa.


Etgar Keret przekroczył pięćdziesiątkę, czyli o najnowszym zbiorze jego opowiadań Usterka na skraju galaktyki.

Zapowiedzi

W roku 2021 „Nowe Książki” będą dostępne również w wersji na czytniki (EPUB i MOBI).

O wydawcy

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Poznaj nas
2/2021

W numerze

Konieczna jest fundamentalna afirmacja. Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem.


Historia polskich Tatarów ze szwów sporządzona. O książce U nas każdy jest prorokiem Bartosza Panka.


Dom pisarzy w czasach zarazy Tomasza Jastruna – próba rekonstrukcji akcesu do nowej wiary.


Krytyk nieuroczysty. Omówienie Dziejów literatury pozbawionej sankcji, zbioru tekstów krytycznoliterackich Andrzeja Kijowskiego.


Królestwo anarchii Jacka Kordela i Długi kulturkampf Grzegorza Kucharczyka – nowa seria NCK „Wojny Kulturowe przeciw Polsce”.
W roku 2021 „Nowe Książki” będą dostępne również w wersji na czytniki (EPUB i MOBI). Zobacz cały spis treści