12/2021

Dobry katalog wystawy

Rozmowy „Nowych Książek”

Znowu przeżyć wyzwolenie. Z prof. Rémim Brague’em rozmawia Mikołaj Marczak

Recenzje

Nasza okładka

Marek Cichocki Kryzys projektu nowoczesności (R. Brague: Królestwo człowieka)

Filozofia

Tomasz Kłusek Św. Tomasza traktat o polityce (F. Daguet: Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu)

Szymon Wróbel Hedonista albo poza zasadą cierpienia (K. de Lazari-Radek: Godny pożądania stan świadomości)

ks. Jan Sochoń Bezkres zawsze będzie (H. Paprocki: Bezkres bezprzestrzenny)

Społeczeństwo | Polityka | Ekonomia

Paweł Kozłowski Ekonomia jest humanizmem (K. Raworth: Ekonomia Obwarzanka)

Religia

Robert M. Rynkowski Świat bez Boga czy bez rozumu? (P. Szumlewicz: Bezbożnik)

Sztuka

Marta Leśniakowska Zobaczyć czas (G. Didi-Huberman: Atlas albo radosna wiedza podszyta niepokojem)

Juliusz Gałkowski O idei władzy w sztuce (P. Pajor: O budowaniu królestwa)

Paweł Chojnacki Dolus edax Cracoviae albo „ubyłe miasto” (T. Gwiazda: Tempus edax rerum)

Historia

Michał Przeperski Z genezy „porzundku” (P. Matusik: Historia Poznania. T. 1—4)

Przemysław Barański Kapiszon (K. Stańczak-Wiślicz, P. Perkowski, M. Fidelis, B. Klich-Kluczewska: Kobiety w Polsce 1945—1989)

Tomasz Siewierski Wielkie spotkania historyków (K. Zamorski: Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków)

Michał Przeperski Dziesięć mgnień Czechosłowacji (A. Krawczyk: Prezydenci Czechosłowacji)

Tomasz Danilecki Bliżej kroniki niż poetyki (J. Kozikowski: Władza a społeczeństwo)

Jan Hlebowicz Uczciwie i bez patosu (J. Rulewski: Wysoka temperatura)

Andrzej Nowak-Arczewski Groźne słowo eksperyment (T. Bonek: Chemia śmierci)

Grzegorz Olszak Wędrówka narodów (K. Ruszała: Galicyjski eksodus)

Popularyzacja nauki i wiedzy

Andrzej Jerzmanowski Nowoczesna technologia i wymarły świat (E. Wragg Sykes: Krewniacy)

Reportaż | Literatura faktu

Andrzej Wróblewski Nieświęta rodzina (P.P. Reszka: Białe płatki, złoty środek)

Karolina Bińkowska W poszukiwaniu dobrych więzi (M. Wroniszewska: Tu jest teraz twój dom)

Przemysław Trzeciak Jedna góra – trzy tygrysy (M. Booth: Japonia, Chiny i Korea)

Wojciech Górecki Odwrotny taniec (K. Usenko: Wykresy fal środkowej Wołgi)

Piotr Wojciechowski Niedokończony rytuał (J. Krakauer: Wszystko za życie)

Marek Paryż Ulica i szkoła (T.-N. Coates: Między światem a mną)

Marian Hanik System, który zjada ludzi (A. Izagirre: Potosí)

Bartosz Hlebowicz Inne Włochy (P. Kępiński: Szczury z via Veneto; A. Kwiatek: W labiryncie południowych Włoch)

Zbigniew Mikołejko Italiam! Italiam! (H. James: Godziny włoskie)

Justyna Chmielewska O Grecji nieidyllicznej (D. Sturis: Zachód słońca na Santorini)  

O literaturze

Andrzej Juchniewicz Kronikarz poetyckiej wiosny (M. Czuku: Wędrowniczek)

Arkadiusz Bagłajewski Mickiewiczowska summa Rutkowskiego (K. Rutkowski: Bóg Adama)

Juliusz Gałkowski Monografia dla każdego (T. Sucharski: Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”)

Zbigniew Chojnowski Pielgrzym między kulturami (Świat nie wywalczony)

Anna Czartoryska-Sziler Wokół twórczości prymasa Wyszyńskiego (J. Sikora: Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia)

Tomasz Kłusek Zbigniew Herbert kupuje kolorowe pończochy (J.M. Ruszar: Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta)

Piotr Prachnio Rok Leopolda Tyrmanda – krytyczny rekonesans (Leopold Tyrmand; M. Woźniak: Tyrmand)

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska Prawda jest potrzebna… (A. Kłopotowska: „Żyć dla pisania prawdy”)

Przemysław Kaliszuk Czytać (nie) całkiem prywatnie (A. Gleń: (Nie)zupełnie prywatnie)

Jerzy Franczak Jestem legendą (C. Bukowski: O piciu; No właź!)

Proza obca

Paweł Zajas Klątwa palm (A. Sewtohul: Made in Mauritius)

Alicja Piechucka Gabinet obrzydliwości (O. Moshfegh: Tęsknota za innym światem)

Marcin Kołakowski Inżynieria straty (K. Sainz Borgo: Noc w Caracas)

Katarzyna Sarek Zaćma serca (S. Keyi: Tęczujący popiół)

Elżbieta Żurawska Spoglądając na wieloryby (R. Jacobsen: Tylko matka)

Magda Potok Rodzinne sekrety (L. Landero: Mżawka)

Hanna Serkowska Pełen życia i przerażony tym swoim zasobem (D. Starnone: Wyznanie)

Tomasz Dobrogoszcz Nietrzeźwość rzeczy tak od siebie odmiennych (Niepoprawna mnogość)

Patrycja Chajęcka Parszywa dwunastka (B. Dežulović: Pieprzyć teraz to tysiąc dinarów)

Poezja

Kacper Bartczak Tresura pustką, czyli w stronę odwróconego światła (L. Glück: Ararat)

Marta Tomczok Pieśni drozda (W. Britaniszski: Krzyk duszy)

Jarosław Petrowicz Liryczna zasada dynamiki (A. Biernacka: kiedyś, jednak)

Katarzyna Bieńkowska Granice wysłowienia (J. Jarniewicz: Mondo cane)

Paulina Subocz-Białek Inskrypcje powietrza (T. Żukowski: Kropla świata)

Marek Olszewski Teoria wszystkiego (A. Matysiak: Na setkach wioseł)

Proza polska

Dariusz Nowacki Naznaczenie (D. Odija: Pusty przelot)

Maciej Wróblewski Szeherezady Andrzeja Barta (A. Bart: Dybuk mniemany)

Artur Madaliński Rozwiercanie romantyzmu (B. Sadulski: Rzeszot)

Konrad Zych Pan Samochodzik i puszka Pandory (E. Walczak: Z kluczem)

Dla młodzieży

Michał Czajkowski Ile zakryje maska? (H. Ovreas: Svartle)

Jolanta Kossakowska Srebrzysty most nad otchłanią (K. Jackowska-Enemuo: Tkaczka chmur)

Literatura i kino

Rafał Szczerbakiewicz Miłośnik opery i algorytm sprawiedliwości

Książki do słuchania

Karolina Chyła Dom w ciemności (A. Jucewicz, M. Kicińska: Dom w butelce)

Noty

Z. Pucko: O utracie

J. de La Bruyere: Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów

P. Tryjanowski, S. Murawiec: Ornitologia terapeutyczna

D. McAnulty: Dziki rok

K. Tubylewicz: Samotny jak Szwed?

K. Kencki: Staropolski Moliere

D. Zięba: Twórczość zesłańców syberyjskich do 1823

A. Kańtoch: Lato utraconych

Wydawcy Rynek Biblioteki

Dogmat nie zamyka, ale otwiera. Rozmowa z Pawłem Lisickim

Języczek uwagi

Jan Gondowicz Marzyciele

Poczucie ewentualności

Adam Poprawa I już wiem, i już wiem, to jest właśnie MPM