Historia

„Nowe Książki”, najstarsze polskie czasopismo poświęcone nowościom wydawniczym, istnieją w sposób nieprzerwany od 1949 roku (z wyjątkiem półrocznego zawieszenia w okresie stanu wojennego), ale ich tradycja jest znacznie starsza. W 1901 roku w Warszawie i Lwowie zaczęto wydawać miesięcznik „Książka” poświęcony krytycznemu odnotowywaniu bieżącego piśmiennictwa polskiego. Ukazywał się on, z przerwą spowodowaną pierwszą wojną światową, do lat dwudziestych. Od 1934 roku jego program kontynuowała „Nowa Książka”. Czasopismo to, publikowane przez wydawnictwo „Trzaska, Evert i Michalski”, poświęcone było krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii. Z tymi dwoma tytułami, będącymi faktycznie ewolucją jednego pisma, współpracowali wybitni humaniści, na przykład Aleksander Brückner, Ignacy Chrzanowski, Juliusz Kleiner, Manfred Kridl, Stanisław Estreicher, Tadeusz Sinko. „Nowe Książki” – powołane po drugiej wojnie światowej do życia z inspiracji Juliusza Wiktora Gomulickiego (edytora, bibliofila, historyka literatury, zasłużonego badacza życia
i twórczości Norwida) – odwoływały się do tradycji obu wspomnianych tytułów. 

Początkowo „Nowe Książki” miały formę bibliograficznego biuletynu nowości. Z czasem, rozbudowując swoją zawartość, przekształciły się w czasopismo recenzyjno-publicystyczne, ze stałymi działami, felietonami itp. Od 1953 roku do listopada 1981 roku pismo ukazywało się jako dwutygodnik. Wśród jego redaktorów naczelnych byli: Juliusz Wiktor Gomulicki, Adam Klimowicz, Zenona Macużanka, Marcin Czerwiński, Lidia Wójcik, Tomasz Łubieński.

Przez siedem dziesięcioleci na łamach pisma publikowali i publikują autorzy wywodzący się ze środowisk akademickich, literackich, dziennikarskich. Reprezentują różne postawy i poglądy. Do „Nowych Książek” pisywali m.in.: Melchior Wańkowicz, Arnold Słucki, Władysław Kopaliński, Stefan Kisielewski, Stanisław Zieliński, Stanisław Szenic, Wojciech Natanson, Zbigniew Bieńkowski, Marcin Czerwiński, Janusz Tazbir. Z regularnie publikowanych w „Nowych Książkach” tekstów powstały osobne książki, na przykład Stanisława Szenica Ongiś, Stanisława Zielińskiego Wycieczki balonem, Anny Bojarskiej Madonna Pekaesów czy Podróże po Szpargalii Juliusza Wiktora Gomulickiego.

 

„Nowe książki” na przestrzeni lat

2020
1999
1991
1981
1971
1970
1968
1960
1956
1950