06/2011
1 Jubileusz „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”

ROZMOWY „NOWYCH KSIĄŻEK”

4 Polska i Szwecja to prawie dwa bieguny. Z MACIEJEM ZAREMBĄ BIELAWSKIM rozmawia BOŻENA DUDKO

RECENZJE

NASZA OKŁADKA

9 WERONIKA CHAŃSKA Higiena rasy. Zapis dziennikarskiego śledztwa (M. Zaremba Bielawski: Higieniści)

SPOŁECZEŃSTWO • POLITYKA

12 HENRYK DOMAŃSKI Syndrom autorytaryzmu (T. W. Adorno: Osobowość autorytarna)
12 JANUSZ DANECKI Przewidywanie Bliskiego Wschodu (A. Maalouf: Rozregulowany świat)
14 LESZEK JERZY JASIŃSKI Poszukiwań lepszego świata ciąg dalszy (M. Yunus: Przedsiębiorstwo społeczne)
14 LEON JASKIERSKI Kapitalizm… (G. Ingham: Kapitalizm)
16 MICHAŁ BARANOWSKI Widmowe wizje (I. Krastew, M. Leonard: Widmo Europy wielobiegunowej)
16 WŁADYSŁAW MARKIEWICZ O socjologii i socjologiach (A. Sułek: Obrazy z życia socjologii w Polsce)

RELIGIA • FILOZOFIA

18 JAN SOCHOŃ Socjologia religii czy socjologia duchowości? (J. Mariański: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym)
19 KACPER SOKOŁOWSKI Dzikie Nieba (M. Augé: Duch pogaństwa)
20 STANISŁAW GROMADZKI Zamieszkać w przemijaniu (K. Michalski: Zrozumieć przemijanie)

SZKICE • ESEJE

22 DANUTA ULICKA Roz–stając się (z) sobą (M. P. Markowski: Słońce, możliwość, radość)
23 MAREK KARPIŃSKI Nostalgia Kasandry (B. Poulet: Śmierć gazet i przyszłość informacji)
24 AGATA SIKORA Król–Duch nie jeździ koleją (E. Paczoska: Prawdziwy koniec XIX wieku)

HISTORIA

26 JERZY JEDLICKI Carski liberał (S. Wiech: Dyktatura serca)
28 ZDZISŁAW LEKIEWICZ Raj utracony (G. Rosenberg: Kraj utracony)
28 ZDZISŁAW SKROK Barbarzyńcy, kuzyni z Toskanii (D. Długosz: Barbarzyńcy w Północnej Italii)
30 LECH. M. NIJAKOWSKI Stulecie wypędzeń (J. M. Piskorski: Wygnańcy)
31 BARTOSZ KALISKI Patriotyzm nie tylko wojskowych (Ł. Polniak: Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970)
32 ŁUKASZ GARBAL Słowa, słowa, słowa... (S. Rosiek: Władza słowa)
33 MICHAŁ LUBINA Junta nie wierzy łzom (B. Góralczyk: Złota Ziemia roni łzy)
34 KRZYSZTOF KOSIŃSKI Kroniki indyferentne (J. J. Lipski: Dzienniki 1954–1957)

LUDZIE I MIEJSCA • REPORTAŻ

36 MAGDALENA KOMAR Warszawa – pępek świata (L. Tyrmand: Tyrmand warszawski)
37 MARIAN HANIK Neptun, Wałęsa i dźwigi (Trójmiasto)
38 BARBARA SIERADZKA Długi cień Moskwy (J. Littell: Czeczenia)
40 BOGDAN GÓRALCZYK Oskarżenie (L. Yiwu: Prowadzący umarłych)

PROZA OBCA

41 JUSTYNA CHMIELEWSKA Dawno temu w Albanii (I. Kadare: Ślepy ferman)
42 JAGODA WIERZEJSKA Alegoria z Hodżą (I. Kadare: Córka Agamemnona)
43 KRYSTYNA KOFTA Pod dziurawym parasolem (L. Krasznahorkai: Wojna i wojna)
44 LESZEK ENGELKING Stacja Syberia (P. Hůlová: Stacja Tajga)
45 ADAM KOMOROWSKI Pani zabiła pana (H. Studart: Osiem zeszytów)
46 HANNA SERKOWSKA Biegnąca z brygantami (R. M. Cutrufelli: Brygantka)
48 TOMASZ JOPKIEWICZ Melancholia i spustoszenie (B. Tammuz: Minotaur)
48 RAFAŁ WILKUSZ Wszystkie nasze ja (D. Chaon: Czekaj na odpowiedź)
50 MAREK PARYŻ Dramat wyboru (P. Roth: Wzburzenie)
52 ALICJA PIECHUCKa Podróż do wnętrza życia (D. DeLillo: Punkt omega)

POEZJA

53 ELŻBIETA SOBOLEWSKA Tam, gdzie została moja mała ojczyzna (I. Tielsch: Dorn im Fleisch)
54 TOMASZ MIZERKIEWICZ Poezja trzeciego języka (J. Katz: Powrót do jabłek)
55 JAROSŁAW PETROWICZ Po śladach (M. Krzyżan: Tymczasem wracam do swoich)
56 KRZYSZTOF LISOWSKI Ważyk według Sosnowskiego (A. Ważyk: Wiersze i dwa poematy)
56 STEFAN JURKOWSKI Precyzyjny przekaz nieskończoności (E. Cichla–Czarniawska: Co za nas mówi)
58 PAWEŁ MACKIEWICZ W poszukiwaniu podmiotu (G. Wróblewski: Hotelowe koty)
59 ANNA KAŁUŻA Noc kakofonii (A. Sienkiewicz: Hostel Kakofonia)

PROZA POLSKA

60 RAFAŁ RŻANY Obojętny stukot kół (F. Zawada: Psy pociągowe)
60 PAULINA MAŁOCHLEB Mityczna prowincja (T. Zubiński: Dawno i daleko)
62 MIECZYSŁAW ORSKI Międzynarodówka wykluczonych (R. Gren: Schronisko)
63 AGNIESZKA NĘCKA Szufl ady rodzinnych sekretów (M. Łoziński: Książka)

O LITERATURZE

64 WOJCIECH KALISZEWSKI Pamfl etowe archiwum („Chamuły”, „gnidy”, „przemilczacze”…)
64 ALEKSANDRA REIMANN Zbyt wiele słów, za mało… (M. Tramer: Brudnopis in blanco)

SZTUKA

66 HANNA BALTYN Dwa i pół kilograma historii (Rekonstrukcje ; Zespół)
67 RAFAŁ WĘGRZYNIAK Dorobek Bardiniego (Aleksander Bardini 1913–1995)
68 ANNA WOŹNIAKOWSKA Prekursor romantyzmu (Z. Skowron: Myśl muzyczna Jeana–Jacques’a Rousseau)
69 EWA SŁAWIŃSKA–DAHLIG Inicjator kultu Chopina (G. Wiśniewski: Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli)
69 ANNA MANICKA Kanon (G. Marrucchi, R. Belcari: Wielka Historia Sztuki. T. 1 ; G. Marrucchi, E. Nesti, C. Sirigatti: Wielka Histoira Sztuki. T. 2 ; C. Bucci: Wielka Historia Sztuki. T. 3)
71 KAMILA SZTUR Dziwna przypadłość street artu (A. Niżyńska: Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej)

PSYCHOLOGIA • POPULARYZACJA NAUKI

72 ROMAN ZAWADZKI Pułapki psychologii (50 wielkich mitów psychologii popularnej)
72 KAROLINA BORCZAK O pożytkach życia na bombie (M. Baranowska: To jest wasze życie ; A. Bartuszek: Bestia ujarzmiona)
74 CZESŁAW S. NOSAL Szczęście dla wszystkich (E. Diener, R. Biswas–Diener: Szczęście)
75 ANDRZEJ SOŁTAN Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? (C. Potter: Tu jesteś!)

DLA MŁODZIEŻY

76 HANNA DIDUSZKO Strach przed suszarką do włosów (M. Szczygielski: Czarny Młyn)
76 JOLANTA METERA Wojna obok nas (K. Pranić: Ela–Sanela)
78 MAŁGORZATA KĄKIEL Życie wśród wysp (K. Ryrych: Wyspa mojej siostry)
78 EWA ZIENKIEWICZ Rozważna dziesięciolatka (B. Stenka: Masło przygodowe)
80 MAŁGORZATA STRĘKOWSKA–ZAREMBA To, co dzieci lubią najbardziej (B. Dumon Tak: Zwierzaki cudaki)

NOTY

21 Val Dusek: Wprowadzenie do fi lozofi i techniki
24 I. Broszkowska: Żółtowscy z Godurowa
27 H. Tchórzewska–Kabata: Pod znakiem światła
35 Polskie symbole
36 P. Parandowski: Goście Nieborowa
47 V. Lazaris: Biała wrona
51 H. D. Thoreau: Życie bez zasad i inne eseje
52 L. T. Sitek: Sama na drodze
55 J. Puchalski: Pamięć ptaka w sobie
59 J. Pacześniak: W ciemności słowa

JĘZYCZEK UWAGI

81 JAN GONDOWICZ Muzyka sfer