03/2011

1 Butenko dixit. Rozmowa z BOHDANEM BUTENKĄ

ROZMOWY „NOWYCH KSIĄŻEK”

4 Przeżywam czytanie jak safari. Z JANEM GONDOWICZEM rozmawia HANNA BALTYN

RECENZJE

NASZA OKŁADKA

9 JAGODA WIERZEJSKA Autoriana (J. Gondowicz: Paradoks o autorze)
10 AGNIESZKA PAPIESKA Biblioteka szamana (J. Gondowicz: Pan tu nie stał)

O LITERATURZE

11 WOJCIECH KALISZEWSKI Rytm antyku (J. Bocheński: Antyk po antyku)
12 BOGDAN GÓRALCZYK Ihara Saikaku (I. Kordzińska–Nawrocka: Ulotny świat ukiyo)
13 MAGDALENA KOMAR Prus uniwersalny, czyli „Lalka” metafi zyczna (K. Rutkowski: Wokulski w Paryżu)
14 AGNIESZKA NĘCKA Tropem (nie)obecnego Choromańskiego (M. Chowaniok: Nietrafi ony rytm)
15 JAROSŁAW BOROWIEC Żywioły języka (J. Mueller: Stratygrafi e)
16 DANUTA ULICKA Tu zaszła zmiana (M. Hopfi nger: Literatura i media)

MEDIA

17 NORMA AUGENBLICK Środki szukają celu (M. Sokołowski: (R)ewolucja w komunikacji)

ANTROPOLOGIA • KULTURA

18 WALDEMAR KULIGOWSKI Bardzo konkretne oblicze kultury (L. M. Nijakowski: Pornografi a)
19 STANISŁAW OBIREK Jak pamiętamy (A. B. Lord: Pieśniarz i jego opowieść)

DZIENNIKI

20 LESZEK SZARUGA Świadectwo „osobiste” (S. Mrożek: Dziennik T. 1, 1962–1969)

PROZA POLSKA

22 BOGUMIŁA KANIEWSKA Opowieść o pionkach (P. Wojciechowski: Serce do gry)
23 ARKADIUSZ MORAWIEC O raju! (M. Pankowski: Tratwa nas czeka…)
24 MIECZYSŁAW ORSKI Satyryczny „matrix” Karpowicza (I. Karopwicz: Balladyny i romanse)
24 ANNA DOBIEGAŁA Ulicami dawnego Gdańska (I. Żukowska: Teufel)
26 BERNADETTA DARSKA Przywiązanie do szablonu (M. Warda: Nikt nie widział, nikt nie słyszał…)
27 PRZEMYSŁAW PIETRZAK Książki nie płoną (Prawdziwy koniec wojny jest przed jej początkiem)

PROZA OBCA

28 MACIEJ MIŁKOWSKI Obozowa proza poetycka (H. Müller: Huśtawka oddechu)
29 ADAM KOMOROWSKI Ucieczka na Południe (J. M. G. Le Clézio: Rewolucje)
30 HANNA SERKOWSKA Muśnięci przez historię (L. Doninelli: Wracaliśmy znad morza)
31 MAREK PARYŻ Uwięzieni w sobie (R. Carver: Katedra)
33 TOMASZ JOPKIEWICZ Bóg w klapkach (B. Mezrich: Miliarderzy z przypadku)
34 KRYSTYNA BIELECKA Pozszywane opowieści (E. Strout: Okruchy codzienności)
34 MILENA SCHEFS Szminka pod zasłoną (R. as–Sani: Dziewczyny z Rijadu)
36 AGATA SIKORA Pochwała nieprzejrzystości (B. Chatwin: Na Czarnym Wzgórzu)
36 JUSTYNA CHMIELEWSKA Pociąg do melodramatu (A. Kulin: Ostatni pociąg do Stambułu)
38 PAWEŁ CZAPCZYK Saga o dzieciach wolności (N. Babina: Miasto ryb)
38 ANNA MARIA CZERNOW Trwoga (S. Dagerman: Wyspa skazańców)

POEZJA

40 ELŻBIETA SOBOLEWSKA Mrok w blasku słońca (Dojść do słonecznej strefy)
41 JACEK HNIDIUK „Trochę przeżyłem...” (S. Jurkowski: Pod każdym słońcem ; Poezje wybrane)
42 TOMASZ MIZERKIEWICZ Liryka „tamtej strony” (D. Bugalski: Przecieki)
42 ANNA KAŁUŻA Biologiczne jest polityczne (K. Pietrek: Język korzyści)
44 PAWEŁ MACKIEWICZ Ty dwa, ja pół (M. Sendecki: Pół)
45 RAFAŁ RŻANY Czas wrócony światu (A. Szołtysek–Grzesikiewicz: Żywoty krzeseł)

SZTUKA

46 PRZEMYSŁAW TRZECIAK Labirynty wrażliwości (A. de Botton: Architektura szczęścia)
46 EWA SŁAWIŃSKA–DAHLIG „Tyle rzeczy za piórem zostaje” (Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi)
48 EWA ŁĘTOWSKA Studium ekspresji (J. Multarzyński: Pianiści)
48 DOROTA SZWARCMAN Sztuka dźwięku po wielkiej przemianie (Kultura dźwięku)
49 LILIANA BARDIJEWSKA Książki i lalki (J. Wilkowski: Miś Tymoteusz ; Jan Ośnica: „Złoty klucz”)
50 HANNA BALTYN Sangyō czyli trójjednia (E. Żeromska: Japoński teatr klasyczny. T. 1–2)

WSPOMNIENIA

52 TERESA RUTKOWSKA Siostra geniusza (M. Tarkowska: Okruchy zwierciadła)
53 EWA NOWACKA Pamięć szczegółu (E. Floryan–Løvborg: Od czasu do czasu)

HISTORIA

54 MAŁGORZATA FRĄCKIEWICZ Nasze Pompeje (M. Beard: Pompeje)
55 RADOSŁAW PALONKA Ostatnie dni indiańskiego Meksyku (B. Levy: Konkwistador)
56 ANNA ZIĘBIŃSKA–WITEK Kroniki Zagłady (S. Friedländer: Czas eksterminacji)
57 MICHAŁ JAGIEŁŁO Przyczynki do rodowodu (Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956)

POLITYKA • REPORTAŻ

58 LESZEK JERZY JASIŃSKI Zrozumieć Iran! (H. Majd: Ajatollah śmie wątpić)
59 LECH M. NIJAKOWSKI Aborygeński Rashômon (C. Hooper: Wysoki)
60 MACIEJ ROBERT Syberyjski Chrystus Rosji nie zbawi (J. Morawiecki: Łuskanie światła)
62 MAGDALENA WOŁOWICZ Memento (W. Tochman: Dzisiaj narysujemy śmierć)
63 URSZULA GLENSK Raj Słowian (M. Szczygieł: Zrób sobie raj)

KOŚCIÓŁ • TEOLOGIA • FILOZOFIA

64 ADAM SZOSTKIEWICZ Między nami katolikami (Benedykt XI, P. Seewald: Światłość świata)
64 PIOTR KANIZY Nie za głośno (Bitwa o Kościół)
66 KRZYSZTOF JANCZUK Maria Magdalena i kryptograficzna hermeneutyka (W. Dastych: Perła pod Krzyżem)
66 PIOTR MORAWSKI Na ścieżkach milczenia (C. Wodziński: Kairos)
68 KATARZYNA NADANA 365 sposobów na umieranie (I. Ziemiński: Metafi zyka śmierci)

MEDYCYNA • PSYCHOLOGIA • NAUKA

69 MAŁGORZATA BARANOWSKA Lepiej być lekarzem myślącym (A. Gawande: Lepiej)
70 CZESŁAW S. NOSAL Rozwijanie inteligencji (R. E. Nisbett: Inteligencja)
71 PAWEŁ DYBEL Czy psychoanaliza jest pseudonauką? (F. Cioffi : Freud i pseudonauka)
72 ANDRZEJ JERZMANOWSKI Nauka w czasach Byrona (R. Holmes: Wiek cudów)
73 ANDRZEJ SOŁTAN Jeden czy (bardzo) wiele (J. Gribbin: W poszukiwaniu Multiświata)

DLA MŁODZIEŻY

74 MAŁGORZATA KĄKIEL Małe jest mądre (M. Środa: Mała książka o tolerancji ; A. Laszuk: Mała książka o homofobii ; H. Gill–Piątek, H. Krzywonos: Bieda)
76 JOANNA OLECH Trzy plus dwie (J. Brzechwa: Wiersze dla dzieci ; A. Mizielińska, D. Mizieliński : Co z ciebie wyrośnie? ; A. Woldańska–Płocińska: Pierwsze urodziny prosiaczka ; D. Matloch: Co krasnale mają nosie ; P. Wechterowicz: Lukrecja)
78 EWA ZIENKIEWICZ Apolinary i jego mama (Z. Orlińska: Matka Polka)
78 EWA GRUDA Snuć słowa... (Z. Beszczyńska: Dom czarownicy)
79 JOLANTA METERA Supeł czasu (K. Siesicka: Ulica Świętego Wawrzyńca)

BIBLIOTEKI

80 EWA CHUCHRO Komunikacja, mediacja i biblioteki (J. Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji publicznej)

NOTY

14 A. Gleń: Istnienie i literatura
18 K. Banek: Opowieść o włosach
26 K. B. Miszczuk: Ja, diablica
44 M. Bieszczad: Elipsa
53 J. Koralewski: Radzieccy Niemcy
57 S. Matraś: Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku
75 A. Frączek: Byk jak byk ; Rymobranie
77 A. Maleszka: Magiczne drzewo

JĘZYCZEK UWAGI

81 JAN GONDOWICZ Głosy z szafy